Про введення в обіг пам'ятних монет "165 років Національному університету "Львівська політехніка"


2 гривны 165 лет Львовская политехника2 гривны 165 лет Львовская политехника

Національний банк України,  продовжуючи серію "Вищі навчальні
заклади України",  уводить в обіг 28  травня  2010  року  пам'ятні
монети  номіналами 5 та 2 гривні,  присвячені одному з найстаріших
технічних  університетів  зі  славною  історією  -   Національному
університету  "Львівська  політехніка",  який є потужним осередком
науки й освіти, генератором ідей та винаходів.

     Монету номіналом 5 гривень виготовлено зі срібла  925  проби,
якість  карбування - "пруф",  маса в чистоті - 15,55 г,  діаметр -
33,0 мм,  тираж - 5000 штук. Гурт монети - гладкий із заглибленими
написами позначення  металу  та  його  проби  -  Ag  925,  маси  в
чистоті - 15,55 і логотипом Монетного  двору  Національного  банку
України.

     Монету номіналом  2 гривні виготовлено з нейзильберу,  якість
карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса - 12,8 г, діаметр -
31,0 мм, тираж - 45000 штук. Гурт монети - рифлений.

     На аверсі   монет  розміщено  малий  Державний  Герб  України
(угорі),  напис  півколом  НАЦІОНАЛЬНИЙ  БАНК  УКРАЇНИ,  зображено
алегоричні  скульптури,  що  символізують  науки і мистецтва,  які
розміщені на будівлі університету,  номінал та рік карбування:  на
монеті  зі  срібла  -  5/ГРИВЕНЬ/2010;  на  монеті з нейзильберу -
2/ГРИВНІ/2010  та  логотип  Монетного  двору  Національного  банку
України.

     На реверсі монет зображено головну будівлю університету,  яка
збудована в останній  третині  XIX  ст.  за  проектом  архітектора
Юліана Захаревича.   Над   будівлею   півколом   розміщено   напис
LITTERIS * ET * ARTIBVS (Науками й мистецтвами),  який є на  самій
будівлі.   По  колу  розміщено  написи:  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ
"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА", унизу - 165/РОКІВ.

     Художник і скульптор - Анатолій Дем'яненко.

     Пам'ятні монети  номіналами  5  та  2   гривні   є   дійсними
платіжними  засобами  України  та  обов'язкові  до  приймання  без
будь-яких обмежень  за  їх  номінальною  вартістю  до  всіх  видів
платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади,
акредитиви та для переказів.Рекомендовать запись
Оцените пост:

Показать смайлы
 

Комментариев: 0