Про введення в обіг пам’ятних монет “Ковила українська”


 

Національний банк України, продовжуючи серію ”Флора і фауна України”, уводить  в обіг 29 червня  2010 року пам’ятні  монети ”Ковила українська” номіналами 10 та 2 гривні, присвячені ковилі українській  – своєрідному символу української степової флори, яку включено до Червоної книги України.

 

Монету номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла,  якість карбування – ”пруф”, маса в чистоті – 31,1 г,  діаметр –  38,61  мм,   тираж  –   8 000 штук.  Гурт  монети – рифлений.

Монету номіналом 2 гривні  виготовлено з нейзильберу, якість карбування – спеціальний анциркулейтед,   вага – 12,8 г,   діаметр – 31,0 мм,    тираж –      35 000 штук. Гурт монети – рифлений.

 На аверсі монет  в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни,  розміщено малий Державний Герб України та написи: на монеті зі срібла – НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ/ 10/ ГРИВЕНЬ/ 2010, а такожпозначення металу та його проби – Ag 925, маса в чистоті –  31,1,на монеті з нейзильберу – НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ/ 2/ ГРИВНІ/ 2010,  крім того, на обох монетах –  логотип Монетного двору Національного банку України.

         На реверсі  монет зображено ковилу  півколом розміщено написи: КОВИЛА  УКРАЇНСЬКА (угорі) та STIPAUСRAINICA  (унизу).

 

         Художник і скульптор – Володимир Дем’яненко.

Пам’ятні монети  номіналами  10 та 2 гривні є дійсними платіжними засобами України і обов’язкові до приймання без будь-яких обмежень за їх номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, вклади, акредитиви та для переказів

КУПИТЬ МОНЕТУ Ковила українська

Ковила (Stipa) — рід однодольних рослин родини тонконогових (злакових, Poaceae). До роду відносяться біля 300 видів багаторічних сухолюбивих трав, що ростуть переважно в тропінчих і теплих степових районах.


Рекомендовать запись
Оцените пост:

Показать смайлы
 

Комментариев: 0