Пам'ятна монета "20-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України"

В обігу з 15 липня 2010 року. Присвячена 20-річчю ухвалення Верховною Радою УРСР політико-правового документа, у якому проголошувався державний суверенітет України, як верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади держави в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах.

2 гривні - 20-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України - аверс

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу рік карбування монети, номінал – 2010/ДВІ ГРИВНІ, логотип Монетного двору Національного банку України; у центрі зображено Державний Прапор України (елемент оздоблення – емаль) в обрамленні стилізованого калинового вінка.

2 гривні - 20-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет   України - реверс

На реверсі монети зображено контури карти України на рельєфному ламаному тлі, що символізує непростий шлях творення суверенної держави; розміщено написи: 16 липня/ 1990 року (у центрі на тлі карти), ДЕРЖАВНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ (угорі півколом), ДЕКЛАРАЦІЯ (унизу півколом).

Читать дальше...